در این دسته با فرآیند مهاجرت به کشور آلمان آشنا می‌شویم.