درباره ما

در این صفحه کمی بیشتر با ما آشنا شوید و در صورت لزوم می‌توانید با هر یک از ما، از طریق ایمیل، به صورت مستقیم در ارتباط باشید

تیم النورا

ایمان مه‌پیکر
رئیس هیأت مدیره
مریم واحدی آزاد
مدیر عامل
فرزین بردبار
مدیر فروش و توسعه بازار
مهسا عباسی
مشاور اقامت و تحصیلی
فرناز صفی
مشاور تحصیلی
سمیرا ندایی
حسابدار
عرفان موسوی
دیجیتال مارکتر
سمیه جابری
سردبیر