اقامت‌های تمکن مالی و گلدن ویزا

در این قسمت می‌توانید تعدادی از پرونده‌های موفق اقامت‌های تمکن مالی و گلدن ویزای کشور یونان، اسپانیا و فرانسه را ببینید.

تنها تعدادی از پرونده‌هایی که اجازه انتشار آن‌ها را داشتیم، با شما به اشتراک گذاشتیم.

توجه: نمونه‌های واضح در جلسه‌های مشاوره حضوری به شما نشان داده خواهد شد.

 

ویزا و پذیرش‌های تحصیلی

در این قسمت می‌توانید تعدادی از پرونده‌های موفق پذیرش و ویزای تحصیلی را ببینید.

تنها تعدادی از پرونده‌هایی که اجازه انتشار آن‌ها را داشتیم، با شما به اشتراک گذاشتیم.

توجه: نمونه‌های واضح در جلسه‌های مشاوره حضوری به شما نشان داده خواهد شد.

 

ویزاهای توریستی اروپا (شینگن)

در این قسمت می‌توانید تعدادی از پرونده‌های موفق ویزای توریستی شینگن (اروپا) را ببینید.

تنها تعدادی از پرونده‌هایی که اجازه انتشار آن‌ها را داشتیم، با شما به اشتراک گذاشتیم.

توجه: نمونه‌های واضح در جلسه‌های مشاوره حضوری به شما نشان داده خواهد شد.